Bí quyết quản lý tài chính dành cho người chưa giàu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-10-22
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Trước khi trở thành một nhà đầu tư và nhà đào tạo tư duy và kiến thức tài chính thông minh, bà Nguyễn Thị Hải Bình – Đồng sáng lập Công ty Đào tạo Genius và Công ty Đầu tư Tài sản Khôn Ngoan Waier cũng từng mất tiền do thiếu hiểu biết. Bà gọi đây là khoản “lệ phí chưa khôn”. “Chúng ta có thể hạn chế sự mất mát đó nếu được trang bị những kiến thức quan trọng về quản lý tài chính”, đại diện nhóm tác giả cuốn sách “Tay hòm chìa khóa - Bí quyết quản lý tài sản dành cho người chưa giàu” chia sẻ trong chương trình “Cuốn sách cuộc đời”.
Số trang
27 phút 27 giây xem
Từ khóa
Nguyễn Thị Hải Bình , Tay hòm chìa khóa - Bí quyết quản lý tài sản dành cho người chưa giàu , Công ty Đào tạo Genius và Công ty Đầu tư Tài sản Khôn Ngoan Waier , Cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập