Tổng giám đốc Công ty TNHH 48 Bistro Lý Anh Tú: Tăng trưởng phụ thuộc vào khách hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2019-02-27
Tác giả
Hoàng Linh Lan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty TNHH 48 Bistro Lý Anh Tú về bí quyết giúp Bistro 48 thu hút và chinh phút khách hàng trong hơn 10 năm qua và những dự định, hướng đi sắp tới Bistro 48 trong việc chinh phục thị trường nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 526 phát hành ngày 27 tháng 2 năm 2019
Từ khóa
Lý Anh Tú , 48 Bistro , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn