Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin: Chinh phục khách hàng bằng giá trị của kỹ thuật - nghệ thuật và sự khác biệt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-11-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đinh Hồng Kỳ trong niềm vui của anh khi được vinh danh và nhận bằng khen "Thương hiệu Quốc gia" và "Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam" trong năm 2022.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 639 phát hành ngày 10 tháng 11 năm 2022
Từ khóa
Đinh Hồng Kỳ , Công ty Secoin , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn