Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Vật tư thiết bị Nam Sông Tiền: Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-01-09
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Vật tư thiết bị Nam Sông Tiền về quãng thời gian giữ chức Tổng giám đốc của Nam Sông Tiền và những quyết định kinh doanh mạo hiểm đầy táo bạo của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 177 phát hành ngày 9 tháng 1 năm 2007
Từ khóa
Lê Văn Minh , Nam Sông Tiền , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu