Ông Võ Mậu Quốc Triển - Chủ tịch Công ty TNHH Rita Võ: Khát vọng truyền đời giá trị cà phê

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-07-27
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn chủ nhân của thương hiệu cà phê Rita Võ nổi tiếng, doanh nhân Võ Mậu Quốc Triển - Chủ tịch Công ty TNHH Rita Võ về tham vọng đưa cà phê Việt Nam ra toàn cầu của ông trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường cà phê thế giới cùng bí quyết chiêu mộ người tài của ông được thực hiện tại Công ty Rita Võ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo Doanh nhân Sài Gòn số 400 phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2016
Từ khóa
Võ Mậu Quốc Triển , Rita Võ , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn