Bà Tôn Nữ Thị Hà - Chủ nhà hàng Tịnh Gia Viên (Huế): Kinh doanh bằng kỹ năng chứ không bằng kỹ xảo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-05-17
Tác giả
Bích Hồng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của bà Tôn Nữ Thị Hà - Chủ nhà hàng Tịnh Gia Viên (Huế), người phụ nữ nhận được danh hiệu "Nghệ nhân Bàn tay vàng" trong làng ẩm thực Việt Nam với Doanh nhân Sài Gòn về cuộc hành trình đi đến nhiều nước trên thế giới theo lời mời của các tập đoàn du lịch quốc tế để dạy các món ăn Việt Nam.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 143 phát hành ngày 17 tháng 5 năm 2006
Từ khóa
Tôn Nữ Thị Hà , Tịnh Gia Viên , nữ doanh nhân , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu