Ông James Dương Nguyễn - CEO Dcorp R - Keeper Vietnam: Công nghệ số gắn bó với "quán quen, nhà hàng ruột"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-06-19
Tác giả
Song Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân James Dương Nguyễn - CEO Dcorp R - Keeper Vietnam về vai trò và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong quá trình quản lý và tối ưu hóa hoạt động dịch vụ của các quán ăn, quán cà phê nhỏ tại Việt Nam trong xu hướng tiếp cận công nghệ mới đang lan rộng trên toàn thế giới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 542 phát hành ngày 19 tháng 6 năm 2019
Từ khóa
James Dương Nguyễn , Dcorp R-Keeper , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn