Ông Đỗ Văn Tuấn - Giám đốc điều hành Hệ thống siêu thị Kids Plaza: Đầu tư cho trí óc không bao giờ thừa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2016-03-16
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn chủ hệ thống siêu thị Kids Plaza Đỗ Văn Tuấn về những chiến lược vừa đẩy mạnh phát triển chuỗi, vừa dốc sức đầu tư cho "kidser" - những người đang góp sức đưa Kids Plaza phát triển lớn mạnh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 381 phát hành ngày 16 tháng 3 năm 2016
Từ khóa
Đỗ Văn Tuấn , hệ thống siêu thị Kids Plaza , doanh nghiệp , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn