Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT: 4.0 sẽ là lực hấp dẫn trong thu hút đầu tư

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-11-15
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT trong Tuần lễ APEC 2017 và nghe chia sẻ của ông về niềm tin Việt Nam sẽ bước cùng nhịp với thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tạo ra sự bứt phá.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 465 phát hành này 15 tháng 11 năm 2017
Từ khóa
Trương Gia Bình , FPT , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn