Ông Lý Quí Trung - Giám đốc điều hành Nam An Group: Tôi không phải là người hình thức

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-11-17
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lý Quí Trung - Giám đốc điều hành Nam An Group với Báo Doanh nhân Sài Gòn về kế hoạch phát triển thương hiệu Phở 24 giữa các thương hiệu phở gia truyền Việt Nam và mối quan hệ đầu tư, hợp tác giữa An Nam Group và các thành viên trong đại gia đình anh.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 69 phát hành ngày 17 tháng 11 năm 2004
Từ khóa
Lý Qúi Trung , Nam An Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu