Bà Nguyễn Hồng Trang - Tổng giám đốc Công ty TNHH GS25 Việt Nam: Tôi may mắn khi được làm việc với nhiều đối tác nước ngoài

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-03-21
Tác giả
Nguyên Bảo - Hải Âu
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của CEO Công ty TNHH GS25 Việt Nam Nguyễn Hồng Trang với Doanh nhân Sài Gòn về mục tiêu mở 2.500 cửa hàng GS25 tại thị trường Việt Nam trong vòng 10 năm tới và phương pháp mở rộng thành công chuỗi thành công và kiểm soát dịch vụ tốt của GS25 từ những kinh nghiệm của bà trong điều hành chuỗi cửa hàng của SKF.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 480 phát hành ngày 21 tháng 3 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Hồng Trang , GS25 , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu