Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Food: Đại dịch là phép thử với doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-04-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lê Thị Thanh Lâm - Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Food với Doanh nhân Sài Gòn về giải pháp ứng phó linh hoạt của Sài Gòn Food trước va sau đại dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 580 phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2020
Từ khóa
Lê Thị Thanh Lâm , Sài Gòn FOOD , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn