Doanh nhân Trịnh Văn Bô (1914 - 1988)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Trịnh Văn Bô cho Cách mạng Việt Nam.
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trịnh Văn Bô , doanh nhân xưa , Hoàng Thị Minh Hồ , hiệu buôn Phúc Lợi , Cách mạng Tháng Tám
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu