Ông Lê Quốc Khánh - Giám đốc Công ty CP Nam Việt Hà (NAHAVI): Đừng dùng thủ thuật để lôi kéo nhân viên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-09-02
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy tâm đắc và tự hào của doanh nhân Lê Quốc Khánh - Giám đốc Công ty CP Nam Việt Hà về đội ngũ nhân viên và sự thành công của Nam Việt Hà dưới sự lãnh đạo của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 8 phát hành ngày 2 tháng 9 năm 2008
Từ khóa
Lê Quốc Khánh , Nam Việt Hà , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu