Anh Nguyễn Thái Bình - Giám đốc điều hành Công ty CP Chi Lai: Giá trị kinh doanh cốt lõi của tôi chính là đầu tư

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-03-18
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT Công ty CP Chi Lai Nguyễn Thái Bình, người đang trực tiếp điều hành đến 5 công ty trong vai trò một nhà đầu tư hiện đang phát triển dự án SQS - dịch vụ nhắn tin xếp hàng, về mô hình khách sạn, quán cà phê có cách thiết kế và dịch vụ khá lạ đầu tiên tại Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 234 phát hành ngày 18 tháng 3 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Thái Bình , Chi Lai , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu