Chợ phiên của doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-08-02
Tác giả
Nhan Húc Quân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Bài viết của Tổng giám đốc Công ty New Toyo Việt Nam Nhan Húc Quân về chợ phiên - một trong những hoạt động nổi bật của Công ty New Toyo.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nhan Húc Quân , New Toyo Việt Nam , nữ doanh nhân , doanh nghiệp , Chợ phiên
Trích dẫn