Ông Đỗ Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty CP Diana: Phải luôn có những bận tâm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-08-12
Tác giả
Ngọc Vân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nghe những chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty CP Diana Đỗ Anh Tú về lý do ông chọn ngành kinh doanh hàng đặc thù cho phụ nữ và những bí quyết của ông trong việc quản lý công việc.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 5 phát hành ngày 12 tháng 8 nằm 2008
Từ khóa
Đỗ Anh Tú , Công ty Diana , thương hiệu Việt , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu