Ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (VINASUN CORPORATION): Tôi mê kinh doanh từ thuở 13

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-06-03
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đặng Phước Thành về niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt của anh và những dự định, mục tiêu mà Công ty Vinasun Corporation hướng đến trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 245 phát hành ngày 3 tháng 6 năm 2008
Từ khóa
Đặng Phước Thành , VINASUN CORPORATION , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu