Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hùng Nhơn: Chọn đúng đối tác để đi đường dài

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-12-28
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hùng Nhơn về động lực khiến ông kiên trì gầy dựng trang trại nuôi gà sau hai lần thất bại và mục tiêu phát triển mô hình chăn nuôi heo, làm phân bón, trồng cao su của Công ty CP Hùng Nhơn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 422 phát hành ngày 28 tháng 12 năm 2016
Từ khóa
Vũ Mạnh Hùng , Hùng Nhơn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn