Ông Trần Xảo Cơ - Chủ tịch HĐQT & con trai Trần Tuấn Nghiệp - Tổng giám đốc Công ty CP Hữu Liên Á Châu: Hoài bão của cha, bài tập của con

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-11-11
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Lần đầu gặp ông Trần Xảo Cơ và con trai - anh Trần Tuấn Nghiệp, tôi ngạc nhiên bởi cách trò chuyện, trao đổi công việc của họ như là đối tác công việc với nhau: Thẳng thắn, bình đẳng, lắng nghe. "Đó là sự thay đổi lớn trong cách nghĩ, trong quan niệm truyền thống của một công ty gia đình để Hữu Liên Á Châu (HLAC) bước vào một sân chơi mới", Ông Cơ chia sẻ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 18 phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2008
Từ khóa
Trần Xảo Cơ , Trần Tuấn Nghiệp , Hữu Liên Á Châu , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu