Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hoa Sen: Chính tinh thần kham nhẫn của Phật giáo giúp tôi chiến thắng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2006-05-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hoa Sen với Doanh nhân Sài Gòn về mục đích kinh doanh của anh từ một chủ của hàng nhỏ trở thành chủ tịch một công ty lớn và tinh thần Phật pháp được anh áp dụng trong kinh doanh để đạt được thành công.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 142 phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2006
Từ khóa
Lê Phước Vũ , Hoa Sen , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu