Ông Võ Hùng Thái Thụy - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn giải pháp và Đầu tư tài chính AntGroup: Làm doanh nghiệp phải có chữ tín

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-11-28
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với mục tiêu tư vấn kinh nghiệm đầu tư, kêu gọi vốn và các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp suốt gần hai chục năm qua kể từ khi bước chân vào ngành tài chính, doanh nhân Võ Hùng Thái Thụy - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn giải pháp và Đầu tư tài chính AntGroup tự hào chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm sau nhiều năm tham gia lĩnh vực tài chính trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 567 phát hành ngày 28 tháng 11 năm 2019
Từ khóa
Võ Hùng Thái Thụy , AntGroup , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn