Ông Phạm Thanh Hùng - Giám đốc Công ty CP Ba Huân: Mong muốn hướng đến một nền nông nghiệp sạch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-05-15
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Phạm Thanh Hùng - Giám đốc Công ty CP Ba Huân về hành trình theo đuổi thực phẩm sạch của Công ty Ba Huân và kế hoạch của Ba Huân khi tham gia vào lĩnh vực chế biến thực phẩm đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 537 phát hành ngày 15 tháng 5 năm 2019
Từ khóa
Phạm Thanh Hùng , Công ty Ba Huân , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn