Ông Bùi Trọng Tín - Giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm gỗ Bùi Văn Ngọ: Gia đình là nền móng của doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-08-16
Tác giả
Lạc Lâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy tâm huyết của doanh nhân Bùi Trọng Tín - Giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm gỗ Bùi Văn Ngọ (Bùi Văn Ngọ Furniture) trong việc gìn giữ và phát triển thương hiệu Bùi Văn Ngọ Furniture chuyên sản xuất cơ khí nông nghiệp và nội thất sau hàng chục năm phát triển dưới sự điều hành của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 452 phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2017
Từ khóa
Bùi Trọng Tín , Bùi Văn Ngọ Furniture , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn