TS. Phan Công Chính - CEO Công ty CP Công nghệ và Đào tạo YOOT: Chúng tôi muốn định nghĩa lại hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-06-10
Tác giả
Băng Tâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy tâm huyết của doanh nhân Phan Công Chính - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ và Đào tạo YOOT về ứng dụng YOOT - một ứng dụng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa, trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 607 phát hành ngày 10 tháng 6 năm 2021
Từ khóa
Phan Công Chính , YOOT , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn