Phát triển bền vững: Phải thích ứng nhanh với cuộc cách mạng 4.0

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-10-11
Tác giả
Nhóm phóng viên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những quan điểm của doanh nhân Lê Thị Thanh Lâm, Hàng Vay Chi, Phan Thanh Long về sự thích ứng của doanh nghiệp trước cuộc cách mạng 4.0 trong cuộc trò chuyện với Báo Doanh nhân Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2005 - 13/10/2017).
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 460 phát hành ngày 11 tháng 10 năm 2017
Từ khóa
Lê Thị Thanh Lâm , Hàng Vay Chi , Phan Thanh Long , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn