Ông Lê Quốc Hùng - Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Môi trường OBM: Nếu hài lòng với đồng lương, tôi chỉ là người làm thuê

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-07-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Quốc Hùng - Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Môi trường OBM về quyết định từ bỏ làm việc tại một công ty nước ngoài có mức lương 1.000 USD chỉ để xây dựng một cơ ngơi cho riêng anh và nghe anh chia sẻ chặng đường 6 năm của OBM với những điều hài lòng và chưa hài lòng.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 200 phát hành ngày 10 tháng 7 năm 2007
Từ khóa
Lê Quốc Hùng , OBM , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu