Giám đốc điều hành Công ty Scansia Pacific Nguyễn Chiến Thắng: Công ty là một vật thể sống

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-10-20
Tác giả
Kim Yến
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Giám đốc điều hành Công ty Scansia Pacific Nguyễn Chiến Thắng về duyên nợ đưa anh đến với ngành gỗ Việt Nam cùng dự đoán của anh 10 năm về trước về việc ngành sẽ trở thành ngành chủ lực của Việt Nam, và nguồn nguyên liệu sẽ phải nhập khẩu.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 65 phát hành ngày 20 tháng 10 năm 2004
Từ khóa
Nguyễn Chiến Thắng , Scansia Pacific , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu