Ông Bùi Hiền – Tổng giám đốc Southernhomes Việt Nam: Cần ưu tiên phát triển ngành thương mại dịch vụ mang đến nhiều giá trị

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2023-01-10
Tác giả
Ngọc Lý
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Bùi Hiền – Tổng giám đốc Southernhomes Việt Nam nhân dịp cuối năm 2022 về kế hoạch đưa Southernhomes Việt Nam trở thành doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp vào top hàng đầu Việt Nam của ông trong tương lai cùng những suy nghĩ của ông về vai trò của ngành dịch vụ đối với sự thịnh vượng của quốc gia.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 643 phát hành ngày 10 tháng 1 năm 2023
Từ khóa
Bùi Hiền , Southernhomes , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu