Ông Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn: Xây bệnh viện vì thấy phụ nữ Việt Nam quá thiệt thòi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-03-02
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn Nguyễn Xuân Huy với Báo Doanh nhân Sài Gòn về ý tưởng xây dựng bệnh viện phụ sản theo tiêu chuẩn quốc tế với cách phục vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp để giúp đỡ, chăm sóc y tế cho các sản phụ Việt Nam mà ông đã nỗ lực thực hiện bằng việc xây dựng mô hình bệnh viện - khách sạn đầu tiên ở Việt Nam.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 82 phát hành ngày 2 tháng 3 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Xuân Huy , Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu