Ông Kim Fleming - Tổng giám đốc Công ty TNHH Manulife Việt Nam: Khách hàng sẽ tương tác với công ty bảo hiểm theo cách mà họ muốn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-06-26
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Kim Fleming - Tổng giám đốc Công ty TNHH Manulife Việt Nam về chiến lược kinh doanh thành công của Manulife đã đưa Công ty trở thành một trong những công ty dẫn đầu về số hóa dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 543 phát hành ngày 26 tháng 6 năm 2019
Từ khóa
Kim Fleming , Manulife , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn