Tổ chức câu lạc bộ đọc sách trong doanh nghiệp: Nên hay không nên?

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-03
Tác giả
Nguyễn Châu Linh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những suy nghĩ của CEO Công ty CP Tập đoàn Hành trình Kim cương Nguyễn Châu Linh về phát triển mô hình câu lạc bộ văn hóa đọc sách trong doanh nghiệp.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Châu Linh , Tập đoàn Hành trình Kim cương , văn hóa đọc , doanh nghiệp
Trích dẫn