Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức: Sống an nhiên nhờ âm nhạc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2016-05-18
Tác giả
Nguyên Bảo
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với quan niệm "Thành công của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đơn thuần là các chỉ số tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận mà còn việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân viên", doanh nhân Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về bí quyết quản trị doanh nghiệp bằng âm nhạc để khởi đầu một mối quan hệ hợp tác lâu dài trong kinh doanh hoặc để động viên nhân viên vượt qua những lúc khó khăn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 390 phát hành ngày 18 tháng 5 năm 2016
Từ khóa
Lê Chí Hiếu , Công ty phát triển nhà Thủ Đức , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu