Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1954 đến 1975

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-25
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Giai đoạn 1954-1975, Việt Nam có hai chế độ chính trị khác nhau, nên doanh nhân cũng theo hai ngã rẽ khác nhau: Trong khi doanh nhân miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp, tư duy sáng tạo trong kinh doanh dần nhường chỗ cho chủ nghĩa bình quân, thì doanh nhân miền Nam dưới chính sách của nền kinh tế thị trường tự do đã mạnh dạn đầu tư, ngày một phát triển về lượng và chất.
Số trang
9 trang, hình minh họa
Từ khóa
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa , Việt Nam Cộng hòa , Hiệp định Geneve , Xà bông Cô ba , Kem đánh răng Hynos
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu