Ông Võ Văn Châu - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông: Muốn vuông tròn, hãy chia sẻ và lắng nghe

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-01-29
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Võ Văn Châu - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông về dịch vụ tiết kiệm "Ươm mầm tương lai" mới được Ngân hàng triển khai và mục tiêu phát động những chương trình từ thiện, công tác xã hội của Ngân hàng Phương Đông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 229 phát hành ngày 29 tháng 1 năm 2008
Từ khóa
Võ Văn Châu , ngân hàng Phương Đông , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu