Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thế Giới Số (DIGIWORLD): Tất cả nhân viên đều là cộng sự của tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-01-01
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nghe những chia sẻ của doanh nhân Đoàn Hồng Việt, người sáng lập và nhà lãnh đạo cao nhất của Digiworld, khi nói về những quan niệm, nguyên tắc kinh doanh cũng như những đánh giá, quan sát chung về thị trường sản phẩm điện tử - công nghệ thông tin tại Việt Nam hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 225 phát hành ngày 1 tháng 1 năm 2008
Từ khóa
Đoàn Hồng Việt , Digiworld , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu