GS. Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự Đại học Waseda Nhật Bản: Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển bứt phá

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2023-04-25
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn GS. Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự Đại học Waseda Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, về những việc cần làm và học hỏi từ Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển cùng những cơ hội để Việt Nam bứt phá vươn lên trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 649 phát hành ngày 25 tháng 4 năm 2023
Từ khóa
Trần Văn Thọ , Đại học Waseda Nhật Bản , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn