Bà Huỳnh Tuân Phương Mai - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An: Tôi không cô đơn dù chịu rất nhiều áp lực

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-12-05
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Huỳnh Tuân Phương Mai - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An về hành trình 20 năm gắn bó với thương hiệu Dầu thực vật Tường An và những áp lực đối với một nữ tổng giám đốc công ty cổ phần mà chị đang gánh vác.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 172 phát hành ngày 5 tháng 12 năm 2006
Từ khóa
Huỳnh Tuân Phương Mai , Dầu Tường An , nữ doanh nhân , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu