AI kể ai nghe?

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-21
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Trăn trở của doanh nhân Dương Tống - CEO HomeNext, tác giả cuốn sách "Kỹ năng bán hàng bất động sản trong kỷ nguyên mới", trước thực trạng AI (Trí tuệ nhân tạo) đang dần thay thế con người trong công việc và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong kỹ năng viết và kể chuyện của con người.
Số trang
4 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
AI , Kỹ năng bán hàng bất động sản trong kỷ nguyên mới , Dương Tống , ChatGPT
Trích dẫn