Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thiên thần Đông Nam Á: Với doanh nhân, điều lớn nhất là giá trị của bản thân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-01-10
Tác giả
Ngọc Lý
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thiên thần Đông Nam Á, tác giả cuốn sách Mở cửa tương lai, về những trải nghiệm thực tế, từ góc nhìn doanh nhân và một người đi nhiều nơi trên thế giới của bà cùng những dự định mà bà sắp thực hiện trong năm 2022.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 620 phát hành ngày 10 tháng 1 năm 2022
Từ khóa
Nguyễn Phi Vân , Đầu tư thiên thần Đông Nam Á , nữ doanh nhân , triết lý kinh doanh
Trích dẫn