Doanh nhân Lương Khắc Ninh (1862-1943)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Lương Khắc Ninh cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Lương Khắc Ninh , doanh nhân xưa , Nông cổ mín đàm , Lục tỉnh tân văn
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu