Ông Lê Bá Thông - Tổng giám đốc TTT Corporation : Khác biệt tạo nên năng lượng lãnh đạo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-08-22
Tác giả
Thanh Nhã
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Bá Thông - Tổng giám đốc TTT Corporation về hành trình 26 năm "sống đẹp, làm đẹp" trong lĩnh vực nội thất với những công trình đáng tự hào trên một số tỉnh, thành Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 502 phát hành ngày 22 tháng 8 năm 2018
Từ khóa
Lê Bá Thông , TTT Corporation , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn