Ông Huỳnh Phú Kiệt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát: Phần thưởng là của mọi người, tôi chỉ đại diện lên nhận

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-11-13
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Phú Kiệt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát về nguyên nhân anh chọn con đường trở thành kiến trúc sư và kế hoạch đưa Toàn Thịnh Phát trở thành mô hình một công ty đa ngành nghề trong tương lai của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 218 phát hành ngày 13 tháng 11 năm 2007
Từ khóa
Huỳnh Phú Kiệt , Toàn Thịnh Phát , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu