Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Tin học Hồng Cơ: Thế mạnh của tôi là tổ chức công việc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-09-12
Tác giả
Mạnh Dương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Tin học Hồng Cơ về quyết định từ bỏ doanh nghiệp nhà nước để ra ngoài lập nghiệp của anh và những đánh giá của anh trên cương vị Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam về tình trạng nhiều doanh nghiệp điện tử Việt Nam chỉ biết làm gia công phần mềm cho nước ngoài
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 160 phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2006
Từ khóa
Nguyễn Đình Thắng , Hồng Cơ , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu