Doanh nhân Việt Nam với Cách mạng tháng Tám và Kháng chiến cứu quốc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã mang lại cho tầng lớp doanh nhân sự đổi mới sâu sắc, từ thân phận dân thuộc địa sang công dân một nước độc lập. Cùng với nhân dân cả nước, doanh nhân Việt Nam hăng hái tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, bắt tay vào công cuộc kiến thiết nước nhà.
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
thư gửi giới Công thương , 13/10/1945 , Chủ tịch Hồ Chí Minh , Dân chủ Cộng hòa
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu