Bà Huỳnh Kim Chi - Tổng giám đốc công ty Bột Quốc Tế: Chỉ thất bại khi mất niềm tin

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-08-08
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Kim Chi - Tổng giám đốc công ty Bột Quốc Tế về những trải nghiệm thực tế để nắm bắt tâm lý khách hàng trong những sản phẩm của Bột Quốc Tế và trách nhiệm của một doanh nhân trong việc đóng góp kinh tế cho đất nước thông qua việc giữ gìn chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu trong kinh doanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 500 phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2018
Từ khóa
Huỳnh Kim Chi , Bột Quốc Tế , nữ doanh nhân , thương hiệu Việt
Trích dẫn