Ông Cao Tiến Vị - Tổng giám đốc Công ty CP Giấy Sài Gòn: Làm giàu không phải là động cơ số một của tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-08-08
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Cao Tiến Vị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn về những trải nghiệm trong cuộc đời doanh nhân của anh và nghe anh chia sẻ những dự án kinh doanh trong tương lai.
Số trang
2 trang, ảnh minh họa, trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 155 phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2006
Từ khóa
Cao Tiến Vị , Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu