Thêm tiêu cho ngọt, thêm hành cho thơm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-08-01
Tác giả
Nhan Húc Quân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của Tổng giám đốc Công ty New Toyo Việt Nam Nhan Húc Quân về vai trò của người lãnh đạo trong điều hành doanh nghiệp tương tự như vai trò của người đầu bếp trong chế biến các món ăn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nhan Húc Quân , New Toyo Việt Nam , nữ doanh nhân , doanh nghiệp , quản trị doanh nghiệp
Trích dẫn