Ông Nguyễn Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phúc Nguyễn: Người dám thực hiện ước mơ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-02-13
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh Nguyễn Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phúc Nguyễn về bài học kinh doanh được ông rút ra sau hai lần bị đánh mất thương hiệu và những thách thức mà ông phải đối mặt với dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ phục hồi kháng ung thư do ông phát triển.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 573 phát hành ngày 13 tháng 2 năm 2020
Từ khóa
Nguyễn Hồng Phúc , Phúc Nguyễn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn