Ông Nguyễn Tiến - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS): Đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng cũng chính là cho mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-12-18
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với 20 năm gắn bó với Công ty bảo hiểm Bảo Việt TP. HCM , từng tham gia giảng dạy ở Đại học Tài chính - Kế toán, Đại học Kinh tế TP. HCM, doanh nhân Nguyễn Tiến - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về quá trình thành lập VASS và những áp lực khi điều hành VASS từ những ngày đầu thành lập cho đến nay mà anh phải trải qua.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 223 phát hành ngày 18 tháng 12 năm 2007
Từ khóa
Nguyễn Tiến , VASS , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu